Malaysia

Мэдээ ба Үйл явдал

 Мэдээ

16-02-2021

 Мэдээ

09-02-2021

 Мэдээ

12-01-2021

 Мэдээ

24-12-2020

 Мэдээ

07-06-2020

Урамшуулал

 • DXN Gempyuri Skin Care Set (Re-Launch)

  Илүүг харах
 • Chinese New Year Promotion 2021

  Илүүг харах
 • Xtra Cream on the Cake Promotion (1st December 2020 - 31st March 2021)

  Илүүг харах

Аялал Семинарын Урамшуулал (TSI)

Явагдаж буй аяллын урамшуулал (TSI)

Шинэ Цолтнуудын Нэрсийн Жагсаалт (сараар)

 • Malaysia
  • Нэгдүгээр сар 2021
  • Арванхоёрдугаар сар 2020

  Сургалтын хуваарь