Malaysia

ข่าวสารและกิจกรรม

กิจกรรม

05-10-2021

ข่าวสาร

27-09-2021

ข่าวสาร

15-09-2021

ข่าวสาร

09-08-2021

ข่าวสาร

31-07-2021

ข่าวสาร

19-03-2021

ข่าวสาร

12-01-2021

ข่าวสาร

24-12-2020

โปรโมชั่น

 • X-TRA ORDINARY REWARD

  ดูเพิ่มเติม
 • X-TRA CREAM ON THE CAKE (1st OCT 2021 - 31st Jan 2022)

  ดูเพิ่มเติม
 • Special Combo Promotion

  ดูเพิ่มเติม
 • DXN Andro G 90 Special Promotion

  ดูเพิ่มเติม

การสัมมนาการท่องเที่ยว (TSI)

รายชื่อผู้สำเร็จ TSI ล่าสุด

รายชื่อผู้สำเร็จรายเดือน

 • Malaysia
  • กันยายน 2021
  • สิงหาคม 2021

  กำหนดการฝึกอบรม